Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018

Οι ειδικότητες στην (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας Ιωαννίνων του ΟΑΕΔ

Η Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας Ιωαννίνων του ΟΑΕΔ ενημερώνει ότι, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή μαθητών-τριών στη Σχολή, για το σχολικό έτος 2018-2019, εκπνέει στις 31/08/2018. Μετά την ως άνω ημερομηνία θα γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων μόνο για τις ειδικότητες
που δεν συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο αριθμό σύμφωνα με την εγκύκλιο εισαγωγής. Συνολικά θα εισαχθούν διακόσιοι (220) μαθητές-τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής 2. Μαγειρικής Τέχνης 3. Τεχνιτών Αμαξωμάτων 4. Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (φυσικού αερίου) 5. Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 6. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 7. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου 8. Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 9. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 10. Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 11. Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονικής Τοπίου Οι υποψήφιοι-ες υποβάλουν αίτηση επιλογής (υποψηφιότητας), η οποία συνοδεύεται από τίτλο σπουδών (πρωτότυπο ή φ/φο επικυρωμένο) ή Πιστοποιητικό Σπουδών με ΒΑΘΜΟ επίδοσης και Πιστοποιητικό Γέννησης ή φ/φο Ταυτότητας και να έχουν γεννηθεί τα έτη 1995 έως 2002. Όλοι οι υποψήφιοι-ες συμπληρώνουν και υποβάλουν υποχρεωτικά, μαζί με την αίτηση τους και το έντυπο «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ». Στις 07/09/2018 θα δημοσιοποιηθούν οι πίνακες εισαγομένων και επιλαχόντων. Εισάγονται είκοσι μαθητές-τριες σε κάθε ειδικότητα. Η επιλογή των μαθητών γίνεται με το βαθμό τίτλου σπουδών και με κοινωνικά – οικονομικά κριτήρια. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ιωαννίνων (3ο χλμ. Ιωαννίνων – Αθηνών/ Ιωάννινα, τηλ.: 2651040858 & 2651048064).