Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2018

Η Προϊσταμένη της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρ. Σχεδιασμού σε επιμορφωτικό πρόγραμμα της Εθν. Σχολής Δημ. Διοίκησης Γαλλίας.

Την Περιφέρεια Ηπείρου εκπροσώπησε η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Πηνελόπη Μπολάνου σε Επιμορφωτικό Πρόγραμμα, με θέμα «Η τέχνη του Διοικείν», που οργανώθηκε από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης Γαλλίας (Ε.Ν.Α.) στο Παρίσι. Κατά τη διάρκεια
του προγράμματος, έμπειροι εισηγητές, ανέδειξαν το ρόλο του ανθρώπινου θυμικού και της ψυχολογίας στη διαδικασία της ανάπτυξης, εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης μεταξύ των στελεχών της δημόσιας διοίκησης, που- όπως τόνισαν- αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργό συμμετοχή τους στον διοικητικό εκσυγχρονισμό της χώρας μας. Η δράση εντασσόταν στην «Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2019», και υποστηρίχθηκε από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Για συμμετοχή, είχαν υποβληθεί 72 αιτήσεις, από τις οποίες αξιολογήθηκαν τελικά και επελέγησαν πέντε στελέχη από όλη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου.