Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018

Ασφαλτοστρώσεις στο Ζαγόρι

Έργα, συνολικού προϋπολογισμού 175.500 ευρώ, που αφορούν στην ασφαλτόστρωση τμημάτων του οδικού δικτύου καθώς και στη διάνοιξη και καθαρισμό δασικών δρόμων στο...
Δήμο Ζαγορίου χρηματοδοτεί, κατόπιν σχετικού αιτήματος, η Περιφέρεια.