Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018

Συντηρήσεις οδικών τμημάτων στην Π.Ε. Πρέβεζας

Η Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων για την υλοποίηση έργων ασφαλτόστρωσης και βελτίωσης τμημάτων του οδικού δικτύου δήμων της Π.Ε. Πρέβεζας , συνολικού προϋπολογισμού 196.00 ευρώ. Πρόκειται
για τα εξής:  «Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 70.000 ευρώ (μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Πρέβεζας και Δήμου Πρέβεζας)  «Συντηρήσεις-βελτιώσεις οδικών τμημάτων - κατασκευή τεχνικών στην Π.Ε Πρέβεζας σε περιοχές του Δήμου Πάργας>>, προϋπολογισμού 74.000 ευρώ (μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Πρέβεζας και Δήμου Πάργας)  «Ασφαλτόστρωση οδού από θέση Παλαιομηχανή έως θέση Γιώργα στο Δ.Δ. Χειμαδιού», προϋπολογισμού 40.000 ευρώ (μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Πρέβεζας και Δήμου Πρέβεζας)  «Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Λούρου», προϋπολογισμού 12.000 ευρώ (μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Πρέβεζας και Δήμου Πρέβεζας)