Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2018

Ασφαλτόστρωση περιβάλλοντος χώρου Ε.Α.Ν.Κ. Ιωαννίνων

 Το ποσό των 24.800 ευρώ θα διαθέσει η Περιφέρεια Ηπείρου, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την προμήθεια ασφάλτου, προκειμένου να αποκατασταθεί ο περιβάλλον χώρος του...
πρώην Εθνικού Αθλητικού Ναυτικού Κέντρου Ιωαννίνων.