Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2018

Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Νικολάου Σκουφά

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Νικολάου Σκουφά (Νεοχώρι Άρτας) το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο σας αποστέλλουμε ανακοίνωση που αφορά στην έναρξη κατάθεσης δικαιολογητικών
προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια να ενταχθούν στη δομή παροχής βασικών αγαθών για τη χρονική περίοδο Οκτωβρίου 2018-Σεπτεμβρίου 2019. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο: 2651068532 κα. Ζάρρα Βανέσσα και 2681087948 κα. Κοκκίνη Γεωργία.