Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018

Τεχνολογική – υδρογεωλογική έρευνα στην Κρυοπηγή Πρέβεζας

Με το ποσό των 218.000 ευρώ η Περιφέρεια Ηπείρου χρηματοδοτεί το έργο «Τεχνολογική – υδρογεωλογική έρευνα Κρυοπηγής Πρέβεζας». Την έρευνα θα πραγματοποιήσει
το ΙΓΜΕ με το οποίο θα συνάψει προγραμματική σύμβαση η Περιφέρεια, η οποία εγκρίθηκε στη σημερινή συνεδρίαση της Επ. Περιβάλλοντος.