Τρίτη, 28 Αυγούστου 2018

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Δυναμικά εισέρχεται στη νέα εποχή η Πρυτανεία του Τριαντάφυλλου Αλμπάνη

Νόμο του κράτους αποτελεί πλέον η συνένωση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του ΑΤΕΙ Ηπείρου και η Πρυτανεία του Τριαντάφυλλου Αλμπάνη εισέρχεται δυναμικά στην πρόκληση της νέας αποχής που ανατέλλει για την τριτοβάθμια εκπαίδευση του τόπου μας. Ο νέος χάρτης των ΑΕΙ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων επέφερε συγχωνεύσεις μέσω της διοικητικής ενοποίησης του τοπικού ΑΕΙ και ΑΤΕΙ και ήδη εδώ και καιρό έχει ...
υπάρξει η απαραίτηση προετοιμασία για τη μετάβαση στη νέα εποχή. Το εγχείρημα είναι κρίσιμο και το νέο τριτοβάθμιο όργανο θα είναι πιο μεγάλο και περισσότερο ευκίνητο σε συνέργειες και συνεργασίες. Η διαδικασία της συγχώνευσης αποτέλεσε αντικείμενο διαλόγου όλων των εμπλεκομένων φορέων και εντάχθηκε σε έναν στρατηγικό εκπαιδευτικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό με γνώμονα την προαγωγή της γνώσης, την ανάδειξη της έρευνας και την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.