Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2018

Απαγόρευση κυκλοφορίας για κοπές χόρτων

Απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στην λωρίδα κυκλοφορίας πλησίον της διαχωριστικής νησίδας στον άξονα της νότιας εισόδου της πόλης της Λεωφόρου Δωδώνης - Ε.Ο. Ιωαννίνων Άρτας, στο ρεύμα ανόδου και
καθόδου, θα ισχύσει την Πέμπτη 02-08-2018, την Παρασκευή 03-08-2018, την Δευτέρα 06-08-2018, την Τρίτη 07-08-2018 και την Τετάρτη 08-08-2018 από ώρα 7:30 π.μ και έως το πέρας των εργασιών, διότι θα γίνουν τμηματικά εργασίες κοπής των χόρτων