Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2018

Εντάσσονται 3 νέα έργα στην Ήπειρο, συνολικού προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ!

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση, εντάσνται τρια (3) νέα έργα  ως ακολούθως:
-Συντήρηση - Αποκατάσταση Εθνικού, Επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018- 2020 με...
π/υ 20.000.000,00€.
- Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή - Συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020 με π/υ 15.000.000,00€.
- Αποκατάσταση - Καθαρισμός Αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020 με π/υ 5.000.000,00€. --