Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2018

ΕΠΕΙΓΟΝ- Εκτός λειτουργίας το 199

Πρόβλημα παρουσιάστηκε στο τηλεφωνικό κέντρο 199 της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας και είναι εκτός λειτουργίας. Οι πολίτες θα πρέπει να καλούν για οποιοδήποτε συμβάν την Αστυνομία και το 100.