Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018

ΖΑΓΟΡΙ:Νέα έργα 175.500 ευρώ για ασφαλτοστρώσεις και καθαρισμούς

Και νέα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 175.500 ευρώ, που αφορούν στην ασφαλτόστρωση τμημάτων του οδικού δικτύου, στον καθαρισμό δασοδρόμων, στο πράσινο και άλλες ανάγκες στο Δήμο Ζαγορίου χρηματοδοτεί, κατόπιν αιτημάτων του Δήμου, η Περιφέρεια Ηπείρου. Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησε στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου για να ...
δρομολογηθεί η υλοποίησή τους.Ειδικότερα, με αποφάσεις που υπέγραψε το τελευταίο διάστημα ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχριμάνης, επιχορηγήθηκε ο Δήμος Ζαγορίου με το ποσό των 50.000 ευρώ για το έργο «Ασφαλτόστρωση δρόμου στην Τ.Κ. Άνω Πεδινών».
Αφορά τον κεντρικό δρόμο του χωριού που σήμερα είναι τσιμεντοστρωμένος και με πολλά προβλήματα. Η ανάπλαση με κατασκευή καλντεριμιού, έργο για το οποίο υπάρχει σχετική μελέτη, δεν μπορεί να προωθηθεί λόγω έλλειψης πόρων, αφού πρόκειται για έργο της τάξης των 800.000 ευρώ. Η ασφαλτόστρωση προκρίθηκε και στην πρόσφατη λαϊκή συνέλευση των κατοίκων, μέχρι να βρεθεί πηγή χρηματοδότησης για την ανάπλαση. Προβληματισμό εξέφρασαν τόσο η Δημοτική Αρχή, όσο οι παρατάξεις δια των επικεφαλής των Γαβριήλ Παπαναστασίου και Λεωνίδα Τσουμάνη, αλλά με τα σημερινά δεδομένα η λύση που επιλέχθηκε είναι μονόδρομος.Επίσης, 50.000 ευρώ διατέθηκαν για το έργο «Ασφαλτόστρωση δρόμου στην Τ.Κ. Τριστένου», 27.000 ευρώ για «Ασφαλτόστρωση δρόμων Τ.Κ. Πέτρας», άλλες 10.000 ευρώ για «Ασφαλτόστρωση δρόμου ΤΚ Μηλιωτάδων» και 8.000 ευρώ για «Αποκατάσταση δρόμου ΤΚ Ποταμιάς».Με 10.000 ευρώ επιχορηγείται ο Δήμος Ζαγορίου για «Προμήθεια επεξεργασμένης ξυλείας για τις ανάγκες της ΤΚ Λάιστας» και με 8.000 ευρώ για το έργο «Καθαρισμός δρόμων πυροπροστασίας Δ.Ε. Κεντρικού Ζαγορίου» και 6.000 ευρώ για «Συντήρηση πρασίνου Δ.Ε. Τύμφης». Τέλος, 6.500 ευρώ διατίθενται για «Προμήθεια προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στην Τ.Κ. Βοβούσας».