Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018

ΓΙΑΝΝΕΝΑ:Η Terracom, η μεγαλύτερη εταιρεία πληροφορικής και τεχνολογίας στη βορειοδυτική Ελλάδα ζητάει να προσλάβει Βοηθό Λογιστή

Η Terracom, η μεγαλύτερη εταιρεία πληροφορικής και τεχνολογίας στη βορειοδυτική Ελλάδα ζητάει να προσλάβει Βοηθό Λογιστή για το λογιστήριό της στα Ιωάννινα.
 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

- Πτυχίο από αντίστοιχο ΑΕΙ/ΤΕΙ
- Ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
- Ευχέρεια στην επικοινωνία στην Αγγλική γλώσσα
-Δίπλωμα οδήγησης
- Εμπειρία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί θετικά Παρακαλούμε στείλτε τα βιογραφικά σας με email στο: collaborate@terracom.gr 
αναφέροντας απαραίτητα τον αριθμό θέσης ή διαβάστε εδώ: https://www.terracom.gr/theseis-ergasias