Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2018

Συνεχίζεται σήμερα στη Βουλή η συζήτηση επί του Σ/Ν «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις»

Με εισηγητή τον Γιαννιώτη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη Στέφο 

 Στις 15:00 σήμερα (Δευτέρα 30 Αυγούστου) το μεσημέρι συνεχίζεται στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, η συζήτηση επί του Σχεδίου Νόμου «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», με εισηγητή τον Γιαννιώτη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη Στέφο. Στη συνεδρίαση έχουν κληθεί οι φορείς για να διατυπώσουν τις απόψεις τους επί των διατάξεων που τους αφορούν. Οι επόμενες συνεδριάσεις της...
Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής επί του Σχεδίου Νόμου «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις»,οριστικοποιήθηκαν ως εξής: Την Τρίτη στις 9:30 θα γίνει η συνεδρίαση κατ' άρθρον και την ίδια μέρα στις 14:00 θα γίνει η β΄ ανάγνωση, ενώ την επόμενη μέρα, την Τετάρτη θα γίνει η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Οι φορείς που προτάθηκαν από τα κόμματα να κληθούν για να διατυπώσουν τις απόψεις τους επί των διατάξεων του Σχεδίου Νόμου που τους αφορούν είναι: Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Τακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ), η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών, η Αρχή Διασφάλισης Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΙΑΔΥΠ). Η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), Σύνοδος Πρυτάνεων Πανεπιστημίων, Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εργαστηριακού Προσωπικού Α.Ε.Ι. (ΠΟΣΕΕ), Πρυτανεία Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ομοσπονδία Συλλόγων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Τ.Ε.Ι-ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Τ.Ε.Ι., ΔΟΕ, Πρυτανεία Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Πρυτανεία Ιονίου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος ΣΕΚΑΑΔ, Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων, Ομοσπονδία Διοικητικών Υπαλλήλων, Πρύτανης Τ.Ε.Ι. Ιονίων, ΤΕΕ, Ομοσπονδία Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πανεπιστημίων, Σύλλογος Διοικητικών Υπαλλήλων Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, ΠΟΣΥΠΣ, Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιωτικών νηπιαγωγών, Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Παιδείας, Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αναπληρωτών Δασκάλων, Πρόεδρος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Ειδικής Αγωγής, Ένωση εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής.