Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ- Αύριο η Γενική συνέλευση

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου ενημερώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 και ώρα 20:30 στο Ξενοδοχείο Du Lac στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ. Η φετινή Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται τη χρονιά που το Συνεταιριστικό μας Ίδρυμα συμπληρώνει 40 συνολικά χρόνια λειτουργίας. Στα χρόνια αυτά, όπως και σε κάθε μακρόχρονη πορεία, υπήρξαν παρά τους κλυδωνισμούς
και τις δυσκολίες, σημαντικές επιτυχίες και ανάπτυξη. Σήμερα, μετά από μια κυριολεκτικά καταστροφική για το χρηματοπιστωτικό σύστημα δεκαετή οικονομική κρίση, που έφερε 3 ανακεφαλαιοποιήσεις και κλείσιμο πάνω από 20 τραπεζικών ιδρυμάτων, η Συνεταιριστική μας Τράπεζα όχι μόνο άντεξε, αλλά βγήκε ενισχυμένη. Το μέλλον ανήκει στη Συνεταιριστική ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ και αυτό στηρίζεται στο ότι η ΤΡΑΠΕΖΑ στο κλείσιμο του 2017 παρουσίασε: • Ισχυρή συνεταιριστική και κεφαλαιακή βάση και αυξημένης ρευστότητα με τη συμμετοχή και την καθοριστική στήριξη του Στρατηγικού μας Επενδυτή, του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ. • Αύξηση του αριθμού των Συνεταίρων κατά 5,5% σε περισσότερους από 16.000 • Αύξηση του Ενεργητικού τη Τράπεζας κατά 7,4% στα 218,014 εκατ.€ • Αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά 67,48% στα 18,088 εκατ.€ • Αύξηση των Καταθέσεων κατά 8,1% και των Χορηγήσεων κατά 3,5% • Μείωση των δανείων σε καθυστέρηση κατά 9% • Αύξηση του δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 14,6% με ελάχιστο απαιτούμενο 10,75% • Εμφάνιση σημαντικής οργανικής κερδοφορίας 2,1 εκ € μετά από προβλέψεις. • Και όλα αυτά με αυστηρή προσήλωση στο Νομικό, Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο Εάν μέχρι σήμερα, σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, οι Συνεταιριστικές Τράπεζες αποδείχθηκαν ιδιαίτερα χρήσιμες για την οικονομία και την κοινωνία, στο παρόν αλλά και στο μέλλον η ύπαρξη και ενίσχυσή τους, θα αποβούν αναγκαιότητα οικονομικής επιβίωσης και κοινωνικής συνοχής. Άλλωστε η δρομολογούμενη συρρίκνωση των συστημικών τραπεζών αφήνει τεράστιο πεδίο ανάπτυξης και μεγάλο μερίδιο αγοράς έτοιμο να κατακτηθεί. Όλοι εμείς στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, το Διοικητικό Συμβούλιο και τα στελέχη, με τη στήριξη του Στρατηγικού μας Επενδυτή του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ και του συνόλου των Ηπειρωτών, εργαζόμαστε ακούραστα ώστε στο άμεσο μέλλον η ΤΡΑΠΕΖΑ μας να αποτελεί πρότυπο Συνεταιριστικής Τράπεζας και μοχλό ανάπτυξης όχι μόνο για την Ήπειρο αλλά για τη χώρα μας. Μετά από 40 χρόνια συνεργασίας και επιτυχίας