Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2018

Η εταιρία Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.,ζητά συντηρητή βάρδιας πτηνοσφαγείου


Η εταιρία «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο τροφίμων και ζωοτροφών , ζητεί για τις εγκαταστάσεις της στη ΒΙ.ΠΕ Ιωαννίνων:
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟΥ. 
Περιγραφή Θέσης: Επίβλεψη γραμμής....
παραγωγής πτηνοσφαγείου στη ΒΙΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Ο συντηρητής βάρδιας είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του πτηνοσφαγείου και συμμετέχει στην προληπτική συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού. Θα συνεργάζεται με τον επιστάτη βάρδιας και θα αναφέρεται στον Προϊστάμενο του Τμήματος Συντήρησης. Το ωράριο είναι κυλιόμενο.
Απαραίτητες τεχνικές γνώσεις: 
Βιομηχανικής Μηχανολογίας
Επιθυμητές τεχνικές γνώσεις: :
Βιομηχανική Ηλεκτρολογία και Ψυκτικές εγκαταστάσεις αμμωνίας και φρέον.
Επιθυμητή εμπειρία σε βιομηχανικό περιβάλλον.
Επαγγελματικές άδειες σε ισχύ θα εκτιμηθούν αναλόγως.
Επικοινωνία: Οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν μονοσέλιδο βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: nikoleta.angeli@nitsiakos.gr 
Υπ’όψιν Κου Σιαφάκα Κων/νου