Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ για το Ολοκαύτωµα του Κερασόβου

Εκδηλώσεις Μνήµης και φόρο Τιµής στους χωριανούς στο μαρτυρικό Κεράσοβο που εκτελέστηκαν από τα γερµανικά στρατεύµατα κατοχής Οι εκδηλώσεις θα γίνουν στο Κεράσοβο
Πωγωνίου, στις 14 Αυγούστου 2018 Συνδιοργάνωση: ∆ήµος Πωγωνίου, Οµοσπονδία Αδελφοτήτων και Ενώσεων Επαρχίας Πωγωνίου, Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας και Εκκλησιαστικό Συµβούλιο Κερασόβου.