Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Ηπείρου

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Ηπείρου προσκαλούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Ηπείρου, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5/7/2018 και ώρα 20:30 στο Ξενοδοχείο
Du Lac στα Ιωάννινα. Θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι μεταξύ άλλων - Απολογισμός του έτους 2017 -Έγκριση οικονομικών καταστάσεων -Προϋπολογισμός και στόχοι του έτους 2018.