Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

ΚΟΝΙΤΣΑ-“Προεκλογική εκμετάλλευση” της αναγνώρισης των ιαματικών πόρων Αμαράντου και Καβασίλων καταγγέλλει η παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης

Την “προεκλογική εκμετάλλευση” της αναγνώρισης των ιαματικών πόρων Αμαράντου και Καβασίλων καταγγέλλει η παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Κόνιτσας. Στην απεγνωσμένη προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής Παπασπύρου να δείξει αναπτυξιακό έργο, ήρθε ως μάννα εξ ουρανού, λίγο πριν την εκπνοή της θητείας της, η απόφαση του υπουργείο Τουρισμού, για αναγνώριση των φυσικών πόρων ως ιαματικές πηγές. Χωρίς καν να μελετηθεί από τη ...
Δημοτική Αρχή το περιεχόμενο του ΦΕΚ 2165/2018 και οι αναφορές του στην πιστοποίηση των ιδιοτήτων και θεραπευτικών ενδείξεων που σαφώς τα υποβαθμίζουν, σε σχέση με τις μέχρι σήμερα γνωστές τους ιδιότητες, σπεύδει να το εκμεταλλευτεί παρουσιάζοντάς το άστοχα ως επίτευγμά της. Αποσιωπά τεχνηέντως την απουσία της και τη μη παρέμβασή της ως προς την ακριβή και επιστημονική καταγραφή στο ΦΕΚ, των θεραπευτικών ιδιοτήτων των ιαματικών πόρων και ειδικά του Αμαράντου. Αποκρύπτει δε και την ευθύνη της τόσο για την υφιστάμενη κακή οδική πρόσβαση των λουτρών Αμαράντου όσο και για την επί τέσσερα χρόνια μη αξιοποίηση των λουτρών Καβασίλων, λόγω των πολλαπλών προβλημάτων της οδικής σύνδεσης, τη μη νομιμοποίηση των εγκαταστάσεων τους και την αδυναμία εξεύρεσης τρόπου λειτουργίας τους. Η Δημοτική Αρχή Παπασπύρου, για μια ακόμη φορά παραμένει παρατηρητής στις εξελίξεις και αμέτοχη στις αποφάσεις των κέντρων εξουσίας και αρκείται σε ένα επικοινωνιακό παιχνίδι εντυπώσεων.