Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ-Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης

Στις 15 Ιουνίου 2018, υποβλήθηκε πρόταση στο πρόγραμμα Φιλόδημος του Υπουργείου Εσωτερικών για την κατασκευή του έργου «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Μαρκινιάδας της Δ.Ε. Πέτα, του Δήμου Νικολάου Σκουφά», προϋπολογισμού 2.940.000,00 €. Το έργο αφορά την αντικατάσταση και επέκταση του
δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. Μαρκινιάδας ,της Δ.Ε. Πέτα , του Δήμου Νικολάου Σκουφά. Συγκεκριμένα θα γίνει αντικατάσταση των αγωγών , μεταφοράς ύδατος από την κεντρική δεξαμενή στον οικισμό Διασέλλας προς τις επιμέρους δεξαμενές τροφοδοσίας των οικισμών Ζυγός-Μέγκλα-Μελάτες-Μαρκινιάδα-Γκένια και Γεωργουσέϊκα καθώς και την αντικατάσταση και επέκταση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των ανωτέρω περιοχών. Κατά τη διάρκεια κατασκευής του δικτύου θα αντικατασταθούν και οι ιδιωτικές συνδέσεις για όλους τους καταναλωτές. Το έργο θα κατασκευαστεί έπειτα από ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ενώ ο χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Με την ολοκλήρωσή του, θα λυθεί ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλανίζει τους δημότες ιδιαίτερα σε περιόδους μεγάλης ζήτησης όπου δεν επαρκεί η πίεση για την τροφοδότηση των καταναλωτών , καθώς θα εξασφαλίζεται επαρκή ποσότητα και ποιότητα ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση. Επίσης δε θα υπάρχουν διακοπές στην υδροδότηση αλλά και χωρίς διαρροές , γεγονός που συμβαίνει σήμερα λόγω παλαιότητας του δικτύου.