Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ- Δημιουργία προσβάσεων για ΑΜΕΑ

Με απόφαση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΑ και της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ με έγγραφο που εστάλη στις 29/06/2018 ο Δήμος μας βρίσκεται μεταξύ των πρώτων δώδεκα Ο.Τ.Α. που εντάσσονται
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. Με την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων δράσεων ο Δήμος μας θα είναι μεταξύ των πρώτων Ο.Τ.Α. της χώρας που θα πραγματοποιήσει εξειδικευμένους και κατάλληλους προσβάσιμους τουριστικούς προορισμούς, για την πληθυσμιακή ομάδα των ΑμΕΑ του τόπου μας. Εκτιμούμε ότι. η λειτουργία των εν λόγω χώρων θα αυξήσει την επισκεψιμότητα στις συγκεκριμένες περιοχές, με ΑμΕΑ από όλη την Ελλάδα, που θα θελήσουν να αξιοποιήσουν τις συγκεκριμένες θαλάσσιες τουριστικές περιοχές. Η Δημοτική Αρχή, ευχαριστεί θερμά όλους όσους συνέβαλλαν στην ένταξη του Δήμου μας στο εν λόγω πρόγραμμα.