Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για φοίτηση στην ΑΣΠΑΙΤΕ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) έχει δημοσιευτεί
στη ιστοσελίδα www.aspete.gr. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr ή aspete.eap.gr έως 23/7/2018 και ώρα 23:59. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.aspete.gr ή να απευθυνθείτε στη Γραμματεία ΑΣΠΑΙΤΕ Ιωαννίνων στο τηλέφωνο 26510 68204.