Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ- Φιλοπρόοδη Κίνηση Κοσμηράς

Με πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων και θεματικών δράσεων ξεκινάει το καλοκαίρι για τη Φιλοπρόοδη Κίνηση Κοσμηράς. Η
έναρξη δίνεται την Παρασκευή 06 Ιουλίου με τη συνάντηση νεολαίας και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 25 Αυγούστου με τον καθιερωμένο πλέον διαγωνισμό ηπειρώτικης πίτας.