Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

Συγκέντρωση των παραγωγών αιγοπροβατοτροφίας

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 6/7/2018 συγκέντρωση των παραγωγών αιγοπροβατοτροφίας που εντάχτηκαν στο πρόγραμμα βιολογικής κτηνοτροφίας για την ενημέρωση των παραπάνω παραγωγών για
τις υποχρεώσεις που πρέπει να έχουν στο πρόγραμμα που εντάχτηκαν. Παράλληλα έγινε πρόσκληση και στους υπόλοιπους παραγωγούς που δεν εγγράφτηκαν στην ομάδα παραγωγών που δημιούργησε ο Γ.Α.Σ.ΙΩΝΝΙΝΩΝ “ΕΝΩΣΗ αγροτών” και οι ωφέλειες που θα προκύψουν μέσα από συλλογική κλαδική δράση.