Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Ζητείται Υγιεινολόγος ΤΕ ή Τεχνολόγος Τροφίμων ΤΕ ή Γεωπόνος ή Χημικός,με επαγγελματική εμπειρία στην μαζική σίτιση

Ζητείται Υγιεινολόγος ΤΕ ή Τεχνολόγος Τροφίμων ΤΕ ή Γεωπόνος ή Χημικός,με επαγγελματική εμπειρία στην μαζική σίτιση ή Χημικός Μηχανικός με εξειδίκευση στην παραγωγή τροφίμων για ...
εργασία.Για περισσότερες πληροφορίες,τηλέφωνο 6944694361