Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ, ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ με τον πρόξενο ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΚΙΕΒΟ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

O Πρόξενος της Ελλάδας στο Κίεβο της Ουκρανίας κ. Αλέξανδρος Μπουντούρης, επισκέφθηκε τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων κ. Ιωάννη Β. Μήτση σήμερα Πέμπτη 19/7/2018 και συζήτησαν τις Διμερείς Οικονομικές Σχέσεις ανάμεσα στον Νομό μας και την Ουκρανία, σε
ότι αφορά τις Εισαγωγές – Εξαγωγές και τον Τουρισμό. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων κ. Ιωάννη Β. Μήτσης, ενημέρωσε τον Πρόξενο, για τα προϊόντα που διαθέτει ο Νομός μας, την άριστη ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα αυτών, τα οποία έχουν βραβευτεί επανειλημμένα στο Εξωτερικό, σε τρόφιμα – ποτά κ.λ.π., καθώς και ότι διαθέτει Τουρισμό Τεσσάρων Εποχών σε βουνό και θάλασσα, με ένα υπέροχο ανθρώπινο δυναμικό που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Ουκρανίας. Η Συνάντηση υπήρξε εγκάρδια, φιλική και εμπεριστατωμένη με κοινή συνισταμένη αμφοτέρων, ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια Επιχειρηματικής Συνεργασίας και Τουρισμού. Επίσης, συζητήθηκε η μελλοντική πιο συγκεκριμένη και εμπεριστατωμένη συνεργασία με Επιχειρηματικές Εκδηλώσεις και στις δύο χώρες, με στόχο τόσο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων του Νομού μας όσο και τις Επιχειρηματικές Συναντήσεις για σίγουρες Οικονομικές Συνεργασίες.