Σάββατο, 28 Ιουλίου 2018

Η φυσική λίμνη "Βηρός",στις πηγές του Λούρου

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
Η φυσική λίμνη Βηρός, που είναι άγνωστη στο ευρύ κοινό , βρίσκεται στις πηγές του ποταμού Λούρου και αποτελεί αναπόστατο κομμάτι της παραποτάμιας χαράδρας.Σχηματίζεται από τις πηγές του Λούρου, μέσα σε μία περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους, με πλούσια χλωρίδα και πανίδα.Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η θερμοκρασία του νερού της παραμένει ...
σταθερή καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου.
Η λίμνη  βρίσκεται στο 30ο χιλιόμετρο της παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Άρτας και είναι εύκολα προσβάσιμη με Ι.Χ. μιας και βρίσκεται πραγματικά δίπλα στο δρόμο,στην διαστάυρωση για   το χωριό Βουλιάστα Ιωαννίνων.