Τρίτη, 24 Ιουλίου 2018

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ«Παράταση θα δοθεί για την υποβολή των Φορολογικών Δηλώσεων»

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων ενημερώνει τις Επιχειρήσεις-Μέλη του, ότι σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που αναμένεται από το Υπουργείο
Οικονομικών παρατείνεται η Υποβολή των Φορολογικών Δηλώσεων, όλων των Φυσικών και Νομικών Προσώπων μέχρι την Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018.