Τρίτη, 24 Ιουλίου 2018

Στον προγραμματισμό για φυσικό αέριο και η Ήπειρος

Στην επέκταση των δικτύων φυσικού αερίου, σύμφωνα με τον πενταετή προγραμματισμό 2018-2022, περιλαμβάνεται και η Ήπειρος.Το πρόγραμμα της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου τέθηκε ήδη σε διαβούλευση από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το συνολικό ύψος των επενδύσεων διαμορφώνεται στα 190,8 εκατομμύρια ευρώ.
Η χρηματοδότηση θα προέλθει κατά...
50% από το ΕΣΠΑ, κατά 40% με δανεισμό, ενώ το υπόλοιπο 10% από ίδια κεφάλαια της εταιρίας.Ο προγραμματισμός, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, περιλαμβάνει από την Ήπειρο τους Δήμους Ιωαννιτών, Αρταίων, Πρέβεζας και Ηγουμενίτσας.Πρόκειται να συνδεθούν 790 οικιακοί και 465 εμπορικοί νέοι πελάτες.
Το κόστος εγκατάστασης υπολογίζεται στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ.