Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Ο Τομέας Παιδαγωγικής του Τμήματος ΦΠΨ ,κατά του σχεδίου συγχώνευσης του ΤΕΙ Ηπείρου με το Πανεπιστήμιο

Ο Τομέας Παιδαγωγικής του Τμήματος ΦΠΨ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με
αφορμή τη δημοσίευση του νομοσχεδίου για τη συγχώνευση του ΤΕΙ Ηπείρου με το
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο οποίο προβλέπεται η κατάργηση του Τμήματος ΦΠΨ και η
μετονομασία του σε Τμήμα Φιλοσοφίας ενώ ταυτόχρονα προβλέπεται η....
ίδρυση Τμήματος Ψυχολογίας, θεωρεί ότι:
 1. Με την απόφαση αυτή καταργείται η αυτονομία του Πανεπιστημίου καθώς  δεν υπάρχει σχετική εισήγηση-γνώμη κανενός θεσμικού οργάνου – Τομέα,  Τμήματος, Κοσμητείας, Συγκλήτου.
2. Η απόφαση αφορά μόνο το Τμήμα ΦΠΨ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και όχι,ως θα όφειλε, και το άλλο ΦΠΨ (ΕΚΠΑ) όπως και το ΦΠ (Α.Π.Θ.).
3. Η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στον καταργούμενο Τομέα Παιδαγωγικής μόνο ως σαφής υποτίμηση και ακατανόητη στοχοποίηση της Παιδαγωγικής Επιστήμης μπορεί να θεωρηθεί αν όχι και προσπάθεια προσωπικής απαξίωσης των μελών ΔΕΠ του Τομέα.
4. Η απόφαση κατάργησης του ΦΠΨ δεν συνοδεύεται από καμία σχετική αξιολόγηση(!), αφήνοντας μετέωρη την παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση των εκπαιδευτικών της Β’βάθμιας Εκπαίδευσης.
5. Οι εισαχθέντες φοιτητές στο ΦΠΨ τα δύο τελευταία έτη (2016 και 2017) θα αποκτήσουν πτυχίο άλλου Τμήματος (Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας) από αυτό που εισήχθησαν(!)
6. Η 35χρονη ιστορική διαδρομή του Τμήματος ΦΠΨ, όπως τεκμηριώνεται,μεταξύ άλλων, από το παραχθέν επιστημονικό έργο αλλά και από το ποσοστό επιτυχίας των αποφοίτων του (όπως και των άλλων ΦΠΨ και ΦΠ) στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, σε σύγκριση με τα άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής, θα έπρεπε να κάνει τον Υπουργό Παιδείας τουλάχιστον πιο προσεκτικό στις αποφάσεις του.
7. Η απόφαση που αφορά το Τμήμα ΦΠΨ ενταγμένη στην θεσμικά, επιστημονικά
και πολιτικά απαράδεκτη επιχείρηση συγχώνευσης του ΤΕΙ Ηπείρου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δείχνει, δυστυχώς, ότι το Υπουργείο Παιδείας της «Πρώτης φοράς Αριστεράς» κινείται με τρόπο ανορθόδοξο και εκπαιδευτικά επιζήμιο.
Ο Τομέας Παιδαγωγικής του ΦΠΨ Ιωαννίνων, με βάση τα παραπάνω, καλεί τα
θεσμικά όργανα (Τμήμα, Κοσμητεία, Σύγκλητο) αλλά και τα μέλη της Βουλής των
Ελλήνων να δράσουν με τον προσήκοντα κατά τη γνώμη και την παράδοσή τους τρόπο,
ώστε να αποτραπεί η επιχειρούμενη κατάργησή του και επιφυλάσσεται για την άσκηση
κάθε νομίμου δικαιώματος των μελών του.