Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018

ΒΟΡΕΙΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ - Ο Δήμος προωθεί την καταγραφή της ιστορίας των μαστόρων

Μία νέα ερευνητική διαδικασία ξεκίνησε ο δήμος Βορείων Τζουμέρκων με στόχο την καταγραφή της μαστορικής τέχνης που αναπτύχθηκε στην περιοχή. Τα έργα των μαστόρων από την περιοχή των Τζουμέρκων διαχρονικά αποτελούν από μόνα τους έργα της διαρκούς αλληλεπίδρασης της καλλιτεχνικής έμπνευσης του ανθρώπου με την ανέγγιχτη ομορφιά της...
φύσης. Σήμερα όμως έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών και αποτελούν αντικείμενο διεπιστημονικής μελέτης. Για το λόγο αυτό, ο δήμος Βορείων Τζουμέρκων ανέθεσε σε ειδική ερευνήτρια τη λεπτομερή καταγραφή όλων των στοιχείων, που έχουν σχέση με τη μαστορική τέχνη και τη δημιουργία θεματικού Μουσείου.