Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου για το σύνολο των υπηρεσιών του

Είναι το πρώτο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας που λαμβάνει την συγκεκριμένη διάκριση

 Μια ακόμη επιτυχία συνιστά για το ΤΕΙ Ηπείρου η απόκτηση πιστοποίησης για το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει αποτελώντας μάλιστα το πρώτο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα της χώρας που λαμβάνει την συγκεκριμένη διάκρισση. Η πιστοποίηση ήταν αποτέλεσμα της προσπάθειας που κατέβαλλε το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου αποσκοπώντας στη διασφάλιση, προάσπιση, ανάδειξη και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του σε όλα τα επίπεδα και, λειτουργώντας σε ένα ...
πλαίσιο συνεχών αλλαγών, αναθεωρήσεων, νεοπροσδιοριζόμενων αναγκών, στόχων και προοπτικών , επιδιώκοντας την υλοποίηση ενεργειών διασφάλισης της πολιτικής ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του, και της αποτελεσματικής λειτουργίας και απόδοσης του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Ως απόρροια των παραπάνω, από 22/06/2018 το ΤΕΙ Ηπείρου διαθέτει διεθνώς αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό με αριθμό μητρώου 99001180000261 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 9001:2015 και αφορά στην «Παροχή προπτυχιακών σπουδών στο σύνολο των ακαδημαϊκών τμημάτων (συμπεριλαμβανομένων των Βιβλιοθηκών, Ιδρυματικών Δράσεων και Διοικητικών Υπηρεσιών)». Η πιστοποίηση, απόλυτα εναρμονισμένη με την πολιτική ποιότητας του Ιδρύματος χορηγήθηκε από την TUV AUSTRIA HELLAS, Διαπιστευμένο Οργανισμό Πιστοποίησης, κατόπιν εφαρμογής ενός συνόλου διαδικασιών λεπτομερούς εσωτερικής και εξωτερικής επιθεώρησης.