Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018

ΗΠΕΙΡΟΣ-Σε επιφυλακή για τα Δασαρχεία,για τα αρωματικά φυτά

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι υπάλληλοι των Δασαρχείων της Ηπείρου καθώς και των λοιπών υπηρεσιών ασφάλειας λόγω των αλλεπάλληλων κρουσμάτων συγκομιδής και εκρίζωσης αρωματικών φυτών και φαρμακευτικών βοτάνων που ευδοκιμούν στην περιοχή της Πίνδου. Ουσιαστική συμβολή στη διαφύλαξη και προστασία της ...
χλωρίδας οι φορείς περιβάλλοντος αλλά και σύλλογοι κυνηγών. Αποτέλεσμα της συντονισμένης προσπάθειας είναι αφενός η μείωση της παράνομης συγκομιδής αφετέρου δε η σύλληψη αρκετών εισβολέων.