Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018

«Τζουμέρκα: Άνθρωποι και τόπος. Απο…τυπώματα στο χρόνο»

Η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων και ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων σας προσκαλούν στην εκδήλωση με θέμα: «Τζουμέρκα: Άνθρωποι και τόπος. Απο…τυπώματα στο χρόνο», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Γυμνάσιο Αγνάντων Άρτας στις 11 Αυγούστου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00. Η εκδήλωση περιλαμβάνει:
α. Κείμενα διαφόρων συγγραφέων, που αναφέρονται στα Τζουμέρκα και τους Τζουμερκιώτες, από τη φιλόλογο κ. Χρυσούλα Αναγνώστου. β. Ανάγνωση σχετικού κειμένου από το φιλόλογο- συγγραφέα κ. Μάνθο Σκαργιώτη και γ. Πώς είδαν τα Τζουμέρκα και τους ανθρώπους τους διάφοροι περιηγητές, από την αρχαιολόγο κ. Κωνσταντίνα Ζήδρου. Προλογίζει η Πρόεδρος της ΙΛΕΤ Λαμπρινή Αρ. Στάμου.