Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018

ΛΕΥΚΑΔΑ-Από το ξενοδοχείο Adriatica στη Νικιάνα, ζητείτε γυναίκα για εργασία

Από το ξενοδοχείο Adriatica στη Νικιάνα, ζητείτε γυναίκα για εργασία   για απασχόληση Ιούλιο ,Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Παρέχονται:
-δωρεάν διαμονή
- Καλός  μισθός
 -και ...
ασφάλιση
Παρακαλούμε επικοινωνήστε στο : 6974.074.362 (κ. Νίκος )