Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2018

ΓΙΑΝΝΕΝΑ: Ζητούνται 10 άτομα για εργασία σε τηλεφωνικό κέντρο

Ζητούνται 10 άτομα για εργασία στο ήδη υπάρχων τηλεφωνικό κέντρο εταιρείας στα Ιωάννινα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ...
πολύ καλή γνώση της Γερμανικής γλώσσας (ομιλία & γραφή). Αμοιβή ικανοποιητική.
Όσοι ενδιαφέρεστε στείλτε τα βιογραφικά σας σημειώματα έως τις 27 Αυγούστου 2018 στο παρακάτω e-Mail:
call2u@yahoo.com