Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

To ξενοδοχείο Saz City Life Hotel αναζητάει για άμεση πρόσληψη , μάγειρα/ μαγείρισσα

To ξενοδοχείο Saz City Life Hotel αναζητάει για άμεση πρόσληψη , μάγειρα/ μαγείρισσα με
απαραίτητη 2ετή προϋπηρεσία.
Αποστολή βιογραφικών με...
φωτογραφία : info@saz-hotel.com