Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018

Eναρξη λειτουργίας της 1ης Τοπικής Ομάδας Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) Δήμου Πρέβεζας

 Την Παρασκευή 8 Ιουνίου ξεκινά η λειτουργία της 1ης Τοπικής Ομάδας Υγείας, στην Πρέβεζα, στην Οδό Σελευκείας 9. Σύμφωνα με τη Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ -η οποία εκφράζει την ικανοποίησή της για την λειτουργία της Ομάδας- η 1η ΤΟΜΥ Πρέβεζας είναι στελεχωμένη με ειδικευμένο ιατρικό , νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό και ...
άρτια εξοπλισμένη . Η Γραμμή επικοινωνίας με τη Γραμματεία της Τ.ΟΜ.Υ Πρέβεζας είναι 2682047141 και 2682047142. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας: tomypreveza@1545.syzefxis.gov.gr Το ωράριο λειτουργίας θα είναι πρωινό 07:00-15:00 και απογευματινό 14:00-22:00, μέχρι να εκδοθεί νέα οδηγία από τη Διοίκηση. Οι Τ.ΟΜ.Υ λειτουργούν ως ομάδες οικογενειακής ιατρικής, με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης και έχουν ως σκοπό την παροχή δωρεάν ποιοτικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας χωρίς διακρίσεις.