Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ για μονάδες βιοαερίου ρίχνει το "μπαλάκι" σε περιφέρεια και δήμο Ζίτσας

Το μπαλάκι...στην περιφέρεια Ηπείρου και το δήμο Ζίτσας ρίχνει ο Σωκράτης Φάμελλος αναφορικά με τις μονάδες βοαερίου μετά την απόρριψη προσφυγών που είχαν καταθέσει ο δήμος Ζίτσας και οι επιχειρήσεις στην ΒΙΠΕ. Ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος
ξεκαθάρισε πως έστειλε επιστολή τόσο στο δήμαρχο όσο και στον περιφερειάρχη απο τους οποίους ζητούσε να συγκαλέσουν περιφερειακό και δημοτικό συμβούλιο αντίστοιχα ώστε να ενημερωθούν τόσο οι εκπρόσωποι όσο και οι πολίτες απο τους ίδιους τους επενδυτές. Με τον τρόπο αυτό, ο αναπληρωτής υπουργός επιστρέφει το θέμα στις τοπικές αρχές.