Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018

Η εταιρεία «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. – Πτηνοτροφικές Επιχειρήσεις» ζητά εργατικό προσωπικό

Η εταιρεία «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. – Πτηνοτροφικές Επιχειρήσεις» ζητά εργατικό προσωπικό, για τις εγκαταστάσεις (τυποποιητηρίου - σφαγείου) στην ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων. Αποστολή Βιογραφικών στο...
e-mail:
nikoleta.angeli@nitsiakos.gr 
ή Αιτήσεις εργασίας στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων.