Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018

Έργα αναβάθμισης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, με σταθερά και αποφασιστικά βήματα υλοποιεί έργα που συμβάλουν  ουσιαστικά στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας που προσφέρει στους πολίτες. Το σύνολο του  Iατρικού, Διοικητικού, Τεχνικού και Νοσηλευτικού προσωπικού με υπηρεσιακή υπευθυνότητα  και κοινωνική ευαισθησία, καταφέρνει να υλοποιήσει δράσεις που έχουν άμεσο αποτέλεσμα  στις υπηρεσίες προς τους πολίτες.Έτσι :

 Χθες 21/6/2018, ολοκληρώθηκαν όλες οι προαπαιτούμενες ενέργειες και τέθηκαν
σε πλήρη λειτουργία τα δύο υπερσύγχρονα, μοναδικά στη χώρα σε δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα, Υβριδικά Αιμοδυναμικά Εργαστήρια στη νέα πτέρυγα του Νοσοκομείου. Τα πρώτα τρία (3) περιστατικά αντιμετωπίστηκαν ήδη. Αποδεικνύεται συνεπώς στην πράξη ότι, είναι εφικτό να τεθούν βαθμιαία σε λειτουργία οι σύγχρονες υποδομές της 4ης Πτέρυγας, παρά τα αντίθετες προσεγγίσεις. Η εξέλιξη αυτή συνιστά πρόκληση τόσο για το ιατρικό όσο και για το υπόλοιπο προσωπικό. Η πρόκληση συνίσταται στην πλήρη αξιοποίηση των τεράστιων δυνατοτήτων που παρέχουν οι σύγχρονες υποδομές καθώς και στην ανάπτυξη ή ενίσχυση νέων ιατρικών υπηρεσιών.Τα τέσσερα Αιμοδυναμικά Εργαστήρια που διαθέτει το ΠΓΝΙ πλέον, δημιουργούν το χώρο για την ουσιαστική αναβάθμιση της Επεμβατικής Ακτινολογίας και Επεμβατικής Νευροακτινολογίας.
 Την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες και πιστοποιήθηκαν
έντεκα (11) εργαστήρια, το σύνολο δηλαδή του εργαστηριακού τομέα του Νοσοκομείου. Ήδη δρομολογήθηκαν οι ενέργειες για την πιστοποίηση των κλινικών με τις δεκαπέντε (15) από αυτές να προτάσσονται σε πρώτη φάση. Η διαδικασία της Πιστοποίησης των δομών του Νοσοκομείου, εκτός από τη συμβολή της στη βελτίωση της λειτουργίας και των υπηρεσιών που παρέχει το ΠΓΝΙ, συμβάλει σημαντικά και στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής, καθώς συνδέεται άμεσα με την προσέλκυση τουριστικών συμβολαίων και συμβολαίων κλινικών μελετών Ευρωπαϊκού και παγκόσμιου ενδιαφέροντος
  Με τη συμμετοχή ενός μεγάλου αριθμού εργαζομένων ολοκληρώθηκε και
αναρτήθηκε στη Διαύγεια η Στοχοθεσία της Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.
Μπορεί να την αναζητήσει κάποιος και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. Εκεί
κατατίθεται όλος ο πλούτος των ιδεών, μέτρων και στόχων των αντίστοιχων
υπηρεσιών, κάτι που συνιστά την ακτινογραφία του Νοσοκομείου της επόμενης
πενταετίας. Οι προτάσεις και των πολιτών είναι ευπρόσδεκτες και επιζητούμενες , καθώς η Στοχοθεσία, εκτός από εργαλείο Διοίκησης, συνιστά μια διαδραστική
διαδικασία βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  Ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται τις επόμενες μέρες οι εργασίες δημιουργίας
εβδομήντα (70) νέων θέσεων στάθμευσης στο χώρο μπροστά από τα Επείγοντα Περιστατικά, καθώς και τρεις θέσεις σύντομης στάθμευσης στην κεντρική είσοδο του
Νοσοκομείου. Οι παρεμβάσεις αυτές θα βελτιώσουν σ΄ ένα μεγάλο βαθμό τις
συνθήκες πρόσβασης των πολιτών στο Νοσοκομείο. Η χρηματοδότηση του έργου
αυτού έγινε μέσω ένταξής του στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Ηπείρου.
  Συμπεριλήφθηκε στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Ηπείρου και προτείνεται για ένταξη η
εγκατάσταση υγραερίου στο Νοσοκομείο καθώς και η ανανέωση και αναβάθμιση των
υπόλοιπων έξι ανελκυστήρων του Νοσοκομείου. Οι παρεμβάσεις αυτές θα μειώσουν
σημαντικά τα λειτουργιά έξοδα του ΠΓΝΙ.
 Εγκρίθηκε και προτείνεται από την 6η ΥΠΕ για ένταξη στο ΠΔΕ του Υπουργείου
Υγείας η προμήθεια και εγκατάσταση ενός υπερσύγχρονου μικροσκοπίου για τις
ανάγκες της Νευροχειρουργικής. Η προμήθεια του μικροσκοπίου αυτού θα
αναβαθμίσει σημαντικά τις δυνατότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες στον τομέα
της Νευροχειρουργικής.
 Προχώρησαν και βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο ανάδειξης αναδόχου οι διαγωνισμοί για την προμήθεια μιας μονάδας πλυντηρίου δυναμικότητας περίπου τετρακοσίων (400) κιλών ανά ώρα στο ΠΓΝΙ και δύο μικρότερων πλυντηρίων
δυναμικότητας διακοσίων (200) κιλών ανά ώρα το κάθε ένα, στο Νοσοκομείο
Χατζηκώστα, καθώς και η αναβάθμιση του εξοπλισμού της κουζίνας του ΠΓΝΙ. Τα
έργα αυτά είναι ενταγμένα στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Ηπείρου. Η υλοποίηση του έργου
των πλυντηρίων θα δώσει τη δυνατότητα λειτουργίας μονάδας που να μπορεί να
καλύψει τις ανάγκες όλων των δομών υγείας του Νομού σε πρώτη φάση, και στην
πλήρη ανάπτυξή της, όλης της Ηπείρου.  Η Διοίκηση του Νοσοκομείου μαζί με Υπηρεσιακούς παράγοντες, παραβρέθηκε τη
Δευτέρα 18/6/2018, σε ημερίδα στην πόλη της Πάτρας που αφορούσε σε ενημέρωση
για την υποβολή προτάσεων σε πρόσκληση ΕΣΠΑ για την Ενεργειακή Αναβάθμιση των
Νοσοκομείων. Οι υπηρεσίες του Νοσοκομείου εργάζονται πυρετωδώς προκειμένου
να κατατεθεί σχετική πρόταση συνολικού προϋπολογισμού της τάξης των τεσσάρων
εκατομμυρίων Ευρώ που να μπορεί να δώσει λύσεις σε ενεργειακά θέματα του
Νοσοκομείου για την επόμενη δεκαετία.
 Σήμερα ζητήθηκε από το Υπουργείο Υγείας να αποσταλούν οι αναγκαίες κτιριακές
παρεμβάσεις που απαιτούνται στο Νοσοκομείο μας για την εγκατάσταση PET-CT και
Κυκλοτρονίου. Το γεγονός αυτό φανερώνει την προσπάθεια για την άμεση υλοποίηση
της σύμβασης που υπογράφηκε ανάμεσα στην Κυβέρνηση και στο ίδρυμα «Σταύρος
Νιάρχος» και στην οποία συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση του παραπάνω
εξοπλισμού στο Νοσοκομείο μας.
Στο σημείο αυτό η Διοίκηση θα ήθελε να ευχαριστήσει όλο το προσωπικό του
Νοσοκομείου για τις φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλει προκειμένου το Νοσοκομείο μας
να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο εφικτό τρόπο στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των
πολιτών. Ταυτόχρονα καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να ενισχυθεί το Νοσοκομείο μας σε προσωπικό και να αντιστοιχηθεί με τις πραγματικές του ανάγκες . Στο πλαίσιο αυτό με διάφορες σχέσεις εργασίας, ενισχύθηκε από τις αρχές του έτους το ιατρικό προσωπικό με πενήντα επτά (57) νέες συμβάσεις ειδικευόμενων και ειδικευμένων ιατρών και με εβδομήντα πέντε (75) νέες συμβάσεις με μη ιατρικό προσωπικό.