Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:Δήλωση Γ.Γεωργίου για τις Πρυτανικές Εκλογές


H ψηφοφορία της 6 ης Ιουνίου για την εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αναβλήθηκε, όπως είναι γνωστό, και πρόκειται να διεξαχθεί με ηλεκτρονική ψηφοφορία στις 11 Ιουνίου. Το δικαίωμα της αβίαστης έκφρασης, μέσω της ψήφου τους, των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας καταπατήθηκε με βίαιο και αντιδημοκρατικό τρόπο από ομάδα φοιτητών, που κινείται οργανωμένα και επιβάλλει τη...
θέλησή της στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ενέργειες αυτής της μορφής δεν είναι μόνο καταδικαστέες, αλλά πρέπει, με τη συνεργασία όλων, να αποτρέπονται εν τη γενέσει τους και να αντιμετωπίζονται άμεσα. Ένα Ισχυρό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο που οραματιζόμαστε για εμάς και τα παιδιά μας, δεν μπορεί να χτιστεί με εξαγγελίες και αμφίβολης τεκμηρίωσης σχέδια νόμου ούτε να στηριχτεί σε υποσχέσεις και αόριστες δεσμεύσεις. Η προάσπιση της ελευθερίας της έκφρασης, της δημοκρατικότητας και της ακαδημαϊκότητας συνιστούν τις απαραίτητες βάσεις του οικοδομήματος, για τον σκοπό αυτό. Η νέα Πρυτανική αρχή πρέπει να αναλάβει, προς όφελος των φοιτητών και των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, κάθε πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση της εύρυθμης λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Περιβάλλοντος, της στηλίτευσης πρακτικών άλλων εποχών και του σεβασμού βασικών ακαδημαϊκών αρχών και κανόνων. Τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας αισθάνονται επιτακτική την ανάγκη να αποδιώξουν κάθε έκφανση ‘κατεστημένων’ συμπεριφορών, από όπου κι αν προέρχονται, και με εμπιστοσύνη, σεβασμό, αξιοκρατία και διαφάνεια να ακολουθήσουν μια φερέγγυα πορεία για ένα δημόσιο, αυτοδιοίκητο και ποιοτικό Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Γιάννης Γεωργίου 
Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής- Υποψήφιος Πρύτανης