Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

Θερινό σχολείο στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ξεκίνησαν το πρωί της Τετάρτης οι εργασίες του Θερινού Σχολείου «Introduction to Basic Statistical Tools and Data Analysis in Research» το οποίο πραγματοποιείται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος «Enhancing water quality by developing novel materials for organic pollutant removal in tertiary water treatments” (Mat4Treat, Call: H2020-MSCA-RISE-2014, Project number: 645551). Το σχολείο θα διαρκέσει έως τις
29 Ιουνίου και πραγματοποιείται στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τους συμμετέχοντες του Θερινού Σχολείου χαιρέτισε ο Αναπληρωτής Πρύτανης και Καθηγητής του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τριαντάφυλλος Αλμπάνης. Στο πλαίσιο των εργασιών οι διακεκριμένοι σε θέματα στατιστικής επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων, επιστήμονες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κκ. Κωνσταντίνος Σταλίκας (Καθηγητής Τμήματος Χημείας), Νικόλαος Κουρκουμέλης (Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής) και Βασίλειος Σακκάς (Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Χημείας) θα παραδώσουν διαλέξεις στους συμμετέχοντες προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και διδάκτορες, οι οποίοι προέρχονται από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες (Δανία, Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα).