Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018

Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης Δημόσιων Νοσοκομείων μέσω ΕΣΠΑ

Την δυνατότητα ενεργειακής αναβάθμισης Δημοσίων Νοσοκομείων μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020" δίνει η Ειδική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.Τα έργα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν (με συνολικό προϋπολογισμό 65 εκατ. ευρώ) αφορούν την Ενεργειακή Αναβάθμιση...
Δημοσίων Κτιρίων-Παραγωγή Ενέργειας από Μονάδες ΣΗΘΥΑ ( δηλαδή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης) ή με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Νοσοκομεία. Η Δράση απευθύνεται σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ που έχουν δυναμικότητα: - Τουλάχιστον 400 κλινών στην Περιφέρεια Αττικής και - Τουλάχιστον 200 κλινών στις Περιφέρειες Ηπείρου, Ν. Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας,Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας. Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης τα Νοσοκομεία μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις για χρηματοδότηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων τους με στόχο την ενεργειακή απόδοση τους κατά δύο ενεργειακές βαθμίδες ή /και παραγωγής ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ. Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των προτάσεων που θα υποβληθούν δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 4.000.000 €, ενώ η υποβολή τους ξεκινά στις 27 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2018.