Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018

ΟΜΙΛΙΕΣ, σε τέσσερα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) του Δήμου Ιωαννιτών

Ομιλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των ανθρώπων της Τρίτης Ηλικίας, με θέμα «Η βία κατά των γυναικών μέσα στην οικογένεια», θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, σε τέσσερα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) του Δήμου Ιωαννιτών. Οι ομιλίες
θα γίνουν από το επιστημονικό προσωπικό του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και διοργανώνονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) και των δομών του. Ο Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. του Δήμου Ιωαννιτών διαθέτει σήμερα 12 Κ.Α.Π.Η. που παρέχουν κοινωνική φροντίδα, συμβουλευτική, συναισθηματική και ψυχολογική υποστήριξη, φυσικοθεραπεία και εργοθεραπεία, προγράμματα εθελοντισμού και ενημέρωσης, δημιουργικές δραστηριότητες και διεξόδους κοινωνικοποίησης. Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους παρέχει στις γυναίκες και στα παιδιά τους φιλοξενία, ασφάλεια, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Διευκολύνει, επίσης, την πρόσβαση σε νομική συμβουλευτική, με την παραπομπή στα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων ή άλλων φορέων. Οι ομιλίες θα γίνουν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: • Πέμπτη 7 Ιουνίου, 11:30 π.μ. στο 2ο Κ.Α.Π.Η. (Ζίννης 12) • Παρασκευή 8 Ιουνίου, 10:00 π.μ. στο 4ο Κ.Α.Π.Η. (Ανδρονίκου Παλαιολόγου 6, Κάστρο) • Πέμπτη 14 Ιουνίου, 10:30 π.μ. στο 5ο Κ.Α.Π.Η. (Ναπ. Ζέρβα 79) • Πέμπτη 21 Ιουνίου 11:00 π.μ. στο 10ο Κ.Α.Π.Η. (Βελισσαρίου 4, Ανατολή)