Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

ΔΕΥΤΕΡΑ- Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί στις 11-06-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ», με θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση επιχορήγησης (χρηματοδότηση της ΣΑΕΠ 530 Περιφέρειας Ηπείρου) Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 7ου Λυκείου
Ιωαννίνων για την κάλυψη δαπανών συμμετοχής της ομάδας ZEPHYRUS II IOANNINA στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό διαστημικής Cansats in Europe 2018. 2. Έγκριση εκπροσώπησης του Δήμου Ιωαννιτών στο Μαραθώνιο City Challenge crowdhackathon #smartcity 2, από τις τρεις ομάδες που διακρίθηκαν στο εργαστήριο City Labs που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα και διάθεση πίστωσης 3.000,00€ από τον Κ.Α 00.6442.005. 3. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Αθανάσιου Μανταλόβα στην Αθήνα, στο πλαίσιο του Μαραθώνιου City Challenge crowdhackathon #smartcity 2. 4. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Αθανάσιου Μανταλόβα στη Ρόδο, για την 7η συνάντηση εταίρων στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG MED με τίτλο: «Motivate Med: Promoting Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand»στις 21 και 22 Ιουνίου 2018. Η εν λόγω συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω καταληκτικών προθεσμιών οργάνωσης και συμμετοχής.