Κυριακή, 17 Ιουνίου 2018

Ο Γ. Σούρλας στη Ζίτσα Ιωαννίνων, γενέτειρα του Δ. Νικολίδη σε εκδηλώσεις μνήμης για τον Ρήγα και τους Συντρόφους του

 Επίκαιρος ο Ρήγας Βελεστινλής για τη Μακεδονία Από το "Μακεδονία είναι μια και μόνο ελληνική" στο "Μακεδονία είναι μια και μόνο σλάβικη"


Ο Γ. Σούρλας στη Ζίτσα Ιωαννίνων, γενέτειρα του Δ. Νικολίδη σε εκδηλώσεις μνήμης για τον Ρήγα και τους Συντρόφους του για τα 220 χρόνια από τον θάνατό τους, αναφερόμενος στο Μακεδονικό είπε: "Πριν από 220 χρόνια ο Ρήγας στα επαναστατικά του κείμενα για την αναζωπύρωση της εθνικής υπερηφάνειας και τον πατριωτικό ζήλο των σκλαβωμένων Ελλήνων, επικαλούνταν την ανδρεία των Μακεδόνων. Καλούσε μάλιστα τον Μ. Αλέξανδρο να βγει από τον τάφο για να δει τους απογόνους του, τους ...
Μακεδόνες, που είναι αντάξιοί του στην ανδρεία. Ο Ρήγας στον Ύμνο Πατριωτικό γράφει: «Αλέξανδρε τώρα να βγης/ από τον τάφο, και να ιδής/ των Μακεδόνων πάλιν/ ανδρείαν τη μεγάλην/ πως τους εχθρούς νικούνε». Σήμερα, που εκχωρούμε όνομα, εθνότητα, γλώσσα στους Σλάβους, τι απαντάμε στο Σωκράτη στο "μητρος τε και πατρός και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερον εστίν η πατρις". Πώς μπορούν οι πραγματικοί Μακεδόνες, οι Έλληνες πατριώτες να βλέπουν να οδηγούμαστε στο από το "Μακεδονία είναι μια και μόνο ελληνική" στο "Μακεδονία είναι μια και μόνο σλάβικη". Πρέπει να αντιληφθούν οι πάντες ότι καμία υπογραφή δεν μπορεί να μας δεσμεύσει. Την απόφαση γι αυτή ή για όποια άλλη Συμφωνία δικαιούται να την πάρει αποκλειστικά και μόνο ο ελληνικός λαός".