Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η φοίτηση προσφύγων και μεταναστών στη ΔΥΕΠ Φιλιππιάδας

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η φοίτηση των εφήβων προσφύγων και μεταναστών μαθητών/μαθητριών στα τμήματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δομής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης των Προσφύγων μαθητών (Δ.Υ.Ε.Π.) στο 2ο Γυμνάσιο της Φιλιππιάδας σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Πρέβεζας.Η συγκεκριμένη λειτουργία των παραπάνω τμημάτων πραγματοποιήθηκε για...
2η συνεχόμενη χρονιά με έναρξη την 13η Δεκεμβρίου του 2017 και λήξη την 15η Ιουνίου του 2018. Στη Δ.Υ.Ε.Π. της Φιλιππιάδας φοίτησαν 26 μαθήτριες/τες. Την οργάνωση και τη λειτουργία των τμημάτων της Δ.Υ.Ε.Π. της Φιλιππιάδας είχαν ο Διευθυντής της Δ.Δ.Ε.Πρέβεζας κ. Κωνσταντίνος Καμπουράκης και ο Διευθυντής του 2ου Γυμνασίου της Φιλιππιάδας κ. Χρήστος Τσιόγκας, σε συνεργασία με τη Συντονίστρια Εκπαίδευσης των Προσφύγων (Σ.Ε.Π.) της Φιλιππιάδας κ. Σοφία Βλάχου, υπό την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση του Σχολικού Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Τσιαντή. Το διδακτικό έργο επιτέλεσαν οι προσληφθείσες από το ΥΠ.Π.Ε.Θ αναπληρώτριες καθηγήτριες των κλάδων α) Φιλολόγων (Π.Ε.02) κ. Ελευθερία Μπαλατσού, β) Πληροφορικής/Μαθηματικών (Π.Ε. 86) κ. Μαρία Μάρη, γ) Αγγλικής (Π.Ε.06) κ. Αναστασία Τσαμπά και δ) Φυσικής Αγωγής (Π.Ε.11) κ. Άννα Μπρέστα.Επίσης, σημαντική ήταν και η συνεισφορά της Σχολικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Ζηρού στην προετοιμασία, την οργάνωση και τη λειτουργία των τμημάτων της Δ.Υ.Ε.Π., καθώς και η συνεργασία με τη Διοίκηση του Ανοιχτού Κέντρου Φιλοξενίας Προσφύγων Ζηρού (πρώην στρατόπεδο Πετροπουλάκη), για την ακριβή καταγραφή των ατομικών στοιχείων των μαθητριών/μαθητών και με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης για τη μετακίνησή τους από το χώρο της φιλοξενίας τους προς το σχολείο και αντίστροφα. Τέλος ήδη ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός και η οργανωτική προετοιμασία για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων της Δ.Υ.Ε.Π. κατά το επόμενο σχολικό έτος 2018-2019.