Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

Συνεδριάζει η επιτροπή πρωτογενούς τομέα του Δήμου Ιωαννιτών

Η επιτροπή πρωτογενούς τομέα του Δήμου Ιωαννιτών συνεδριάζει την Πέμπτη 28/6/2018 και ώρα 13.00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα
παρουσιαστεί η πρόταση Παραρτήματος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ηπείρου - Νήσων για την Ανάπτυξη του Πρωτογενούς Τομέα του Δήμου Ιωαννιτών