Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018

ΠΡΕΒΕΖΑ-Τοποθέτηση ραντάρ ανίχνευσης ταχύτητας σύντομα στον Αρχάγγελο

 Υπεγράφη σήμερα μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας Στράτου Ιωάννου και του αναδόχου η σύμβαση για την κατασκευή του έργου "Τοποθέτηση ραντάρ ανίχνευσης ταχύτητας στον Αρχάγγελο". Το υπό κατασκευή έργο (το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε έξι μήνες) έχει σαν κύριο αντικείμενο την τοποθέτηση ραντάρ ανίχνευσης ταχύτητας στον...
Αρχάγγελο, με σκοπό την μείωση των παραβάσεων υπερβολικής ταχύτητας και την αύξηση της ασφάλειας διέλευσης οχημάτων και πεζών. Συγκεκριμένα, θα εγκατασταθούν ραντάρ ανίχνευσης ταχύτητας πριν και μετά από το σχολείο του Αρχάγγελου. Οι τελικές θέσεις των ραντάρ, θα οριστικοποιηθούν στη φάση της κατασκευής. Τέλος, θα τοποθετηθούν πινακίδες αναγγελίας κινδύνου και ρυθμιστικές επί στύλων.